Implanty zębowe (Kraków) to obecnie jedna z najlepszych metod odbudowy braków zębowych. Te uzupełnienia protetyczne doskonale imitują tak wyglądem, jak i funkcjonalnością naturalne zęby. Poprawnie założone stomatologiczne implanty zębów (Kraków), przy zachowaniu prawidłowej higieny jamy ustnej będą w stanie pełnić swoją rolę praktycznie do końca życia.

Wstawienie implantu jest do tego możliwe zarówno przy całkowitym braku naturalnych zębów Pacjenta, jak i przy braku pojedynczego zęba. W każdym przypadku będzie to rozwiązanie optymalne i skuteczne.

Dlaczego warto stosować implanty zębowe?

Utrata każdego, nawet pojedynczego zęba prowadzi do powstawania różnego rodzaju zmian w obrębie jamy ustnej. Przede wszystkim ograniczeniu ulegają naturalne funkcje uzębienia – pojawiają się trudności z przeżuwaniem pokarmu, chwiejność zębów sąsiadujących oraz ich osłabienie – muszą bowiem przyjąć dodatkowe obciążenie.

Należy wspomnieć także o walorach estetycznych implantów zębów – leczenie implantologiczne, jak żadne inne, jest w stanie przywrócić piękny, jasny i prosty uśmiech. Nawet w przypadku utraty zębów Pacjent nie musi rezygnować z pewności siebie i doskonałego wyglądu!

Dzięki implantom uniknąć można stosowania takich rozwiązań, jak protezy ruchome – będące znacznie mniej wygodną opcją, które do tego często wyraźnie odbiegają wizualnie od naturalnego uzębienia.

Proces wszczepienia implantów zębowych 

W ramach opieki stomatologicznej wszczepiamy implanty zębów (Kraków). Są to precyzyjnie zaprojektowane i wykonane elementy protetyczne, które zbudowane są z trzech głównych części: korony, łącznika oraz śruby. De facto to właśnie śruba stanowi podstawę implantu. Wykonana z materiałów biozgodnych, takich jak tytan, zostaje w sposób trwały wszczepiona w kość żuchwy lub szczęki. W ten sposób zastępuje naturalny korzeń zęba. W kości implant zęba (śruba) podlega naturalnym procesom zarastania (wrastania) w tkankę kostną. 

Jeżeli u Pacjenta doszło do zaniku kości, przed implantacją zęba konieczne będzie wykonanie zabiegu z zakresu chirurgii stomatologicznej. Dentysta implantolog zalecić może: przeszczep kości własnej czy też rozszczepienie wyrostka zębodołowego. 

W zależności od zastosowanego systemu implantologicznego, elementy protetyczne mogą być mocowane na śrubie od razu po jej wszczepieniu, jednak najczęściej do tego zabiegu dochodzi w przeciągu kilku następnych miesięcy od przeprowadzenia wszczepu. Na podstawie ze śruby wrośniętej już w kości szczęki lub żuchwy mocowana może być zarówno korona pojedynczego zęba, jak i mosty protetyczne, uzupełniające większe braki w uzębieniu.

Wszczepienie implantów zębowych ma sporo przewagi nad innymi metodami protetycznymi. Przede wszystkim nie wymaga naruszania struktury zdrowych zębów Pacjenta (tak, jak ma to miejsce chociażby w przypadku spiłowywania zębów pod mosty czy korony protetyczne).

Leczenie implantologiczne Kraków

Na poszczególnych etapach leczenia implantologicznego (Kraków) Pacjent jest dokładnie informowany o tym, jakiego rodzaju czynności będzie przeprowadzał stomatolog. Przed każdym zabiegiem podawane jest dokładnie ustalona dawka znieczulenia – dzięki temu operacje wszczepienia implantów stomatologicznych są całkowicie bezbolesne, a wręcz mniej obciążające dla zdrowia, niż chociażby usunięcie zęba.

Osoby wyjątkowo wrażliwe na ból czy też obawiające się wszelkich zabiegów stomatologicznych mogą być poddane sedacji – czyli znieczuleniu ogólnemu o płytkim działaniu. 

Po zabiegu wszczepienia implantów (Kraków) i założeniu na śruby uzupełnień protetycznych Pacjent może niemal natychmiast czuć się swobodnie ze swoimi nowymi zębami. Stomatolog przekazuje oczywiście wykaz wszystkich zaleceń pooperacyjnych. Po zamontowaniu korony protetycznej czy też mostów zębowych na implantach konieczne jest szczególne dbanie o rodzaj spożywanych napojów i pokarmów. Przez pewien czas unikać należy gorących potraw i napojów, należy także ograniczyć lub całkowicie wyeliminować palenie papierosów czy spożywanie alkoholu.